Journalistiek en Nieuwe Media

Over het JNM Blog

Het JNM Blog is een initiatief van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media (Universiteit Leiden). JNM wil met dit weblog op een toegankelijke en onderbouwde wijze een kijk geven op ontwikkelingen in de journalistiek en in de studie van journalistiek. Ook laten we zien waar docenten en studenten van JNM zich in onderwijs en onderzoek mee bezig houden. De auteurs van dit blog zijn docenten en studenten verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij bloggen op persoonlijke titel. De auteursrechten op de artikelen blijven berusten bij de auteurs

Reageer

Stuur een reactie naar de redactie: Peter Burger en Sebastiaan van der Lubben.

Reacties bij artikelen

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.

Disclaimer

JNM controleert en actualiseert op regelmatige basis de inhoud van het JNM Blog. We streven ernaar dat de informatie op deze website correct is, maar kunnen geen garantie geven betreffende compleetheid of zorgvuldigheid. Ook kunnen we niet garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website geactualiseerd blijft. Indien u fouten of onnauwkeurigheden aantreft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Aan de inhoud op het JNM Blog kunnen geen rechten worden ontleend. Het blog kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. JNM is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die het resultaat zijn van het gebruik van deze informatie. De informatie op deze website, zowel tekst als beeld, is en blijft eigendom van de Universiteit Leiden of de auteur/inzender tenzij anders aangegeven.