Journalistiek en Nieuwe Media

Door docenten
De fotogalerij als nieuwsverhaal screenshot NRC-foto-app 'In Beeld'

De fotogalerij als nieuwsverhaal

Veel dagbladen hebben op hun sites fotogalerijen. Twee Australische journalistiekonderzoekers bedachten een model om dergelijke fotoseries te beoordelen. Wat maakt een nieuwsfotogalerij goed?

De Volkskrant heeft “Nieuws in beeld”, Trouw heeft “Foto” en NRC Handelsblad heeft “In beeld”. En de beste en beroemdste nieuwsfotogalerij is “LENS” van de New York Times. Zo'n nieuwsfotogalerij is een fotoverzameling van vijf tot pakweg twintig foto’s die al dan niet met bijschriften een nieuwsverhaal vertellen. Meestal hebben de foto’s ook bijschriften. Op de website 'NRC in Beeld' bracht NRC bijvoorbeeld verhalen over "Het Tijdperk Elizabeth", "Zandstorm in het Midden-Oosten", of over de vluchtelingenstroom: "In Duitsland na een lange reis".  

Storytelling
De digitale nieuwsfotogalerij is een relatief nieuwe manier om een nieuwsverhaal te vertellen. En als je dat goed kunt, kun je je onderscheiden in een moeilijke markt. Maar wat is een 'goede' nieuwsfotogalerij? Helen Caple en John Knox bedachten een model om gestructureerder te kijken naar de kwaliteit van visual storytelling in dit soort fotoseries. Ze vroegen zich af hoe verschillende elementen van visual storytelling optimaal bijdragen aan een goed verhaal. Kort gezegd komt hun methode erop neer dat je kijkt naar de verschillende communicatiemodaliteiten in relatie tot elkaar (beeld én tekst) en dat je de beoordeling systematisch opknipt in een reeks deelaspecten waar je vervolgens betekenis aan hecht.  

Keuzeschema
Het model (zie afbeelding) is een keuzeschema dat bestaat uit drie lagen die betrekking hebben op respectievelijk (1) de fotogalerij als geheel, op (2) de relatie tussen beeld en bijschrift en (3) het beeld op zich. Die categorieën haalden Caple en Knox uit eigen eerder kwalitatief onderzoek naar beoordelingscategorieën.  Op het niveau van de serie als geheel beschouwen ze bijvoorbeeld de mate waarin de foto's binnen een item repetitief of gevarieerd zijn: is er een reeks min of meer dezelfde foto's rond een thema gedumpt, of tonen de foto's veel variatie en belichten ze bijvoorbeeld de verschillende kanten van een verschijnsel? Zit er een logisch tijdverloop in? Kortom: benut de sequens de mogelijkheden van storytelling optimaal? De keuzes binnen het schema maken duidelijk waarin een goed verhalende galerij zich onderscheidt van een reeks at random achter elkaar geplakte foto's. En wat het betekent als een serie foto's een goede narratieve structuur heeft.

In het model van Caple en Knox hangt die kwaliteit nauw samen met de mate van menselijk ingrijpen en het model maakt het mogelijk om heel precies de vinger op die zogenoemde markers of authorship te leggen. Telkens als er een keuze over volgorde, inhoud, of bijschrift gemaakt moet worden, kun je aanwijzen waar menselijk ingrijpen leidt tot een betere benutting van de mogelijkheden van visual storytelling en wat dat betekent. Het model definieert dus meteen kwaliteit. De markers of authorship bieden niet alleen een handvat om over de kwaliteit van nieuwsgalerijen te praten, maar de onderzoekers nemen ermee ook stelling tegen software die dit soort series - inclusief bijschriften - zonder menselijke tussenkomst genereren op basis van algoritmen. Dat kan nooit wat wezen, zeggen ze tussen de regels van hun discussieparagraaf. En daarin moeten we ze - zeker gezien de voorbeelden die ze aanhalen - voorlopig gelijk geven. Maar of ze dat over tien of zelfs vijf jaar nog steeds hebben, zou ik niet durven zeggen. 

Dat neemt niet weg dat het model een prima vertrekpunt biedt voor verder onderzoek naar nieuwsfotogalerijen en dat de gepresenteerde categorieën een prima vertrekpunt vorment voor verder onderzoek. Methodologisch zie ik nog wel wat black boxes in het artikel, maar wie alleen gebruik maakt van het resulterende model, hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Het onderzoek verscheen in het recente nummer van Social Semiotics. Eerder publiceerden ze erover in het tijdschrift Visual Communication
 

 

Caple, H., & Knox, J. S. (2012). Online news galleries, photojournalism and the photo essay. Visual Communication, 11(2), 207-236.
Caple, H. & Knox, J.S. (2015). A framework for the multimodal analysis of online news  galleries: What makes a “good” picture gallery? Social Semiotics, 25, 3, 292-321.

Plaats een reactie

Name (required)

E-mail (required)

Een avatar? Ga naar www.gravatar.com

Onthoud mij
Hou me op de hoogte van reacties